VIỆT LẠC SỚ phát tâm công đức miễn phí 1000 đĩa DVD

VIỆT LẠC SỚ phát tâm công đức miễn phí 1000 đĩa DVD
VIỆT LẠC SỚ phát tâm công đức miễn phí 1000 đĩa DVD

Chuẩn bị cho lễ Vu Lan – Báo hiếu, Việt Lạc Sớ xin tri ân đến tất cả các quý thầy đã ủng hộ, giúp đỡ, tin tưởng Việt Lạc Sớ phát triển được như ngày hôm nay. Việt Lạc Sớ phát tâm công đức một số sản phẩm sau:

  • 1000 đĩa DVD phần mềm hỗ trợ viết sớ Hán- Nôm miễn phí.
  • Với hơn 4G tài liệu làm sớ.
  • Khoa cúng, font chữ hán, lệ, khải , triển, thư pháp…
  • Mẫu liêm sớ, giấy sớ.
  • 50 lá sớ trống hiệu.
  • Sách 50 lòng sớ thông dụng bản song ngữ.
Giấy in sớ
Giấy in sớ

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ