Vai trò của thanh niên phật tử trong quan hệ Ấn – Tạng

Dharamshala, ngày 31/12/2015, Sở Thông tin Tây Tạng và Quan hệ Quốc tế nhấn mạnh vai trò của TNPT Tây Tạng trong  việc thúc đẩy mối quan hệ Ấn Độ – Tây Tạng. Giáo sư Dicki Tsomo Chhoyang, Cựu Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao chính phủ Tây Tạng lưu vong, đã tham gia lãnh đạo Hội thảo diễn ra tại Trường Lower TCV.

Giáo sư Dicki Tsomo Chhoyang nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Ấn Độ-Tây Tạng trong phong trào Tây Tạng rằng: “Tây Tạng có mối quan hệ chia sẻ phật sự cùng với Ấn Độ từ thời Cổ đại. Thanh niên phật tử Tây Tạng ngày nay có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tình hữu nghị giữa hai Quốc gia, biến lịch sử trọng  đại này để nuôi sống các cuộc đấu tranh bất bạo động của người Tây Tạng”.

Cô bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ấn Độ và đức Đạt Lai Lạt Ma đã hỗ trợ cho cuộc sống lưu vong của người dân Tây Tạng. Cô cho biết: “Sự hỗ trợ Quốc tế cho chính nghĩa Tây Tạng là rất phổ biến. Đặc biệt là Ấn Độ, nơi cung cấp nơi trú ẩn cho người dân và chính phủ Tây Tạng lưu vong. Đức Đạt Lai Lạt Ma người lãnh đạo tinh thần tối cao của Dân tộc Tây Tạng”.

vai-tro-phat-tu-trong-quan-he-phat-giao-an-tang
Cô cũng giải thích các Chương trình khởi xướng bởi các chính phủ Tây Tạng lưu vong để tái khẳng định mối quan hệ với Chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Tuy nhiên, Cô nói thêm rằng đây là trách nhiệm lớn của TNPT Tây Tạng.
Cô thông báo, đôn đốc học sinh tham gia nhiều hơn nữa với sinh viên đại học Ấn Độ: “Cố vấn trưởng Công trình để tăng cường sự liên kết chia sẻ với các tiểu bang Chính quyền vùng miền Ấn Độ, Tây Tạng bắt đầu Chương trình để thắt chặt mối quan hệ tốt hơn với chính quyền và Nhân dân Ấn Độ. Văn phòng Điều phối Ấn Độ-Tây Tạng dưới sự Chỉ đạo trực tiếp của Giáo sư Dicki Tsomo Chhoyang”.
vai-tro-phat-tu-trong-quan-he-phat-giao-an-tang1
Cô bày tỏ niềm tự hào với sự hỗ trợ ngày càng tăng bởi Chính phủ Tây Tạng lưu vong, có thể tạo ra cho vấn đề Tây Tạng trên diễn đàn Quốc tế, mặc dù sức mạnh kinh tế Trung Quốc đang phát triển. Cô Tuyên bố rằng: “Sự hỗ trợ ngày càng gia tăng là do sự nỗ lực không biết mệt mõi, với lòng Từ bi của đức Đạt Lai Lạt Ma, và phương pháp tiếp cận ‘Con đường Trung đạo’ của chính phủ Tây Tạng lưu vong để giải quyến các vấn đề Tây Tạng”.

Thích Vân Phong (Nguồn: VP Chính phủ Tây Tạng lưu vong)

Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ