USB chứa lòng sớ, khoa cúng và phần mềm viết sớ

USB Sớ
USB Sớ

Công ty Việt Lạc phát tâm công đức miễn phí 3000 lòng sớ, 300 khoa cùng và bộ font, bộ gõ Hán Nôm cho các quý thầy đến công ty cài. Nếu quý vị ở xa có thể thỉnh bằng usb chứa lòng sớ.

Công ty sẽ copy toàn bộ lòng sớ, khoa cúng, bộ gõ, bộ font vào 1 USB 8G mới và chuyển qua bưu điện cho quý vị. Chi phí là 200.000 đ (công ty chỉ tính tiền USB 8G mới và tiền chuyển bưu điện, không tính phí nào khác)

Quý vị có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc bằng thẻ điện thoại.

Xem thêm thông tin về: Phần mềm viết sớ, Phần mềm viết sớ Hán Nôm.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ