Tự Điển Chữ Nôm

Chữ Nôm là một loại chữ viết, mượn chữ Hán làm căn bản để ghi chép tiếng nói của người Việt Nam. Chữ Nôm đã được sáng tạo, và có mặt trong đời sống văn hoá của dân tộc hơn 1000 năm nay. Ta không biết chính xác chữ Nôm xuất hiện từ lúc nào, nhưng đã phát triển mạnh mẽ bắt đầu từ thời đại nhà Trần, và đã được sử dụng khi thì song song với chữ Hán khi thì song song với chữ Hán và chữ Quốc Ngữ cho tới gần cuối đời nhà Nguyễn, rồi tàn lụi kể từ khi chữ Quốc Ngữ được quảng đại quần chúng Việt Nam chấp nhận từ thập niên 1920. Chữ Nôm là kết quả sáng tạo rất có ý nghĩa của tổ tiên chúng ta và đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc truyền đạt và làm lớn mạnh nền văn hóa của dân tộc.

Việt Lạc Sớ đã sưu tầm cuốn TỰ ĐIỂN HÁN NÔM kính tặng quý thầy muốn nghiên cứu về chữ nôm.

Để TẢI TÀI LIỆU này quý thầy vui lòng nhấn vào tên tài liệu sau:

TỰ ĐIỂN HÁN NÔM

Nếu không tải được tài liệu quý thầy liên hệ : 0981 011 883 – 098 105 3989

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích với quý thầy! Kính chúc quý thầy sức khỏe tâm thường an lạc!

 

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ