Sớ tôn hương bản mệnh

Tôn hương bản mệnh dùng để thờ thần bản mệnh của mình.

ton-huong-ban-menhLòng sớ

Mẫu lòng sớ:

Phục dĩ

Thần thông đệ nhất quyền cai chư bộ tiên cung hiển ứng vô song quản chưởng lâu đài mỹ sở cầu chi tất ứng cảm dĩ toại thông

Viên hữu:………………………………..

Thượng phụng

Tiên thánh hiến cúng…thiên tiến lễ tôn thiết lô hương cầu an bản mệnh tập phúc nghênh tường cầu vạn ninh sự

Tín chủ:…………………………..

Cung thần quan các tiến chủ chiếu đẳng nhân vu tư niên bản nguyệt cát nhật lương thì hốt phùng kim bằng bặc

Xuất thủ mệnh công chủ khiển trách do dĩ chí thử thiết niệm hương tử mệnh trọng sổ cao thân kiền vị tốn thừa vạn diệp

Vi tông diêu diễn ức niên chi phụng tự cẩu bất bằng vu

Tiên chủ an năng bảo dĩ bình khang do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết kỳ an tôn lập lô hương khai quang an vị pháp đàn

Chu viên nhi tán kim tắc pháp sự dĩ cụ tịnh cúng phu trần cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tiến

Cung duy

Tam thập tam thiên thiên chủ đế thích đề hoàn nhân thánh đế quân

Cửu trọng thánh mẫu bán thiên mão dậu công chủ

Trấn tây an nam tam kỳ linh ứng đại vương

Thiên địa thủy tiên tam tọa chư tôn vương mẫu tứ vị triêu bà chư vị khâm soa công chủ nguyệt điện hạ

Thượng thiên thượng ngạn thủy phủ liệt vị vương quan liệt vị hoàng quận thánh cữu liệt vị

Thượng thiên thượng ngạn thủy phủ liệt vị triêu bà liệt vị tiên cô thủ điện công chủ

Bản tỉnh nhị vị chủ bà thanh hoa công chủ bạch hoa công chủ

Bản mệnh quyền cai lục thập hoa giáp chư vị tần nương

Phục nguyện

Thánh nhi ích thánh minh hựu vưu minh nguy nguy bích hán chi châu cung đãng đãng diêu đài chi tử điện quyết linh trạc trạc hộ hương

Tử đặc lộc đắc danh tại thượng dương dương phủ bản mệnh viết khang viết thọ gia môn hưng vượng nhân vật phụ khang thì thì

Phụng sự thế thế triêm ân ngưỡng tạ

Thánh đức chi phù trì bất vong

Thiên tiên chi tướng hữu đãn thần hạ tình vô nhâm kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận…niên…nguyệt…nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ.

Tôn nhang bản mệnh có nghĩa là thành tâm gửi Thân, Mệnh mình nơi đấng linh thương, nhờ sự gia ân, che chở, độ trì cho cuộc sống được bình yên máy mắn.

cdv-lendong-1

Phân loại:

Tôn nhang bản mệnh được chia làm 2 loại:

1.Bắt buộc: Là những người có những người có mệnh đồng, là con của Tiên, Thánh, Vương, Thần. Người có mệnh đồng có thể phải trình đồng mở phủ hoặc không phải trình đồng mở phủ.

2.Tự nguyện:

– Những người không có căn quả, không phải mệnh đồng, nhưng vì có thiện tâm, tín tâm, thiên duyên hữu ý, phước đức lớn lao mà nguyện phụng thờ Tiên Thánh không vụ lợi, không điều kiện

– Những người không có căn quả, mệnh đồng lại không hiểu biết, u mê lầm lẫn, a dua theo người, tôn nhang bản mệnh với mục đích vụ lợi, làm những việc trái đạo….Tất sẽ phải nhận lãnh những hậu quả to lớn, cuộc sống bất ổn, gia đạo xáo trộn, nhà tan nghiệp đổ, kiếp kiếp lầm than, không thể nào nói hết.

Ý nghĩa:

1.Bắt buộc: Cha mẹ sinh ra ta, ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ quan tâm, hầu hạ chu đáo, như vậy cha mẹ rất hài lòng và dành tình yêu thương che chở đùm bọc con cái của mình

2.Tự nguyện:

– Người không có căn quả, không phải mệnh đồng: Ta không phải con đẻ cũng chẳng phải con nuôi, vì tình yêu, vì sự kính trọng, ngưỡng mộ tài danh đức độ, ta coi họ như cha, như mẹ của mình. Do đó, có đi có lại, họ không bao giờ để ta thiệt thòi, họ luôn dõi theo đường đi lối sống của ta để hướng dẫn, bảo ban khi cần thiết, giúp ta có thêm nghị lực và trí tuệ để có đủ bản lãnh vượt qua những gian nan thử thách.

– Người không có căn quả, mệnh đồng: Ta không phải con đẻ, chẳng phải con nuôi của người, nhưng vì sẵn lòng tham sân si, ngu dốt, liều lĩnh, dối trá, độc ác….ta muốn lợi dụng uy tín, tài năng, của cải vật chất của họ đề phục vụ ý muốn xấu sa, âm mưu độc ác của ta… Vậy thì ta sẽ phải trả giá cho những việc làm sai lầm đó

Rất mong các bạn sẽ có những nhận định rõ ràng. Nếu đúng căn đồng số lính, sinh ra nơi dương thế số hệ tại thiên cung thì mới tôn nhang bản mệnh, trình đồng mở phủ, nếu vì long ngưỡng mộ cha mẹ mà xin làm con cái thì hay để tâm mình như bông hoa sen trắng chơ ham cầu công danh tài lộc mà phải trả giá.

                                                                                                                                                     Theo: Kim Dung

                                                                                                                                                      Nguồn: Sưu tầm

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ