Tịnh tâm

Tịnh tâm

Thử hỏi lại mình - Có khi ngồi một nơi yên tĩnh nhìn lại chính mình, cuộc đời cứ trôi qua mang theo đó bao nhiêu vui buồn thương ghét. [...]
Lắng nghe để hiểu & thương - Một con cú già khôn ngoan sống ở cây đa. Nó càng nhìn thấy sự đời thì càng ít nói. Mà nó càng ít nói [...]
Thực tập hạnh lắng nghe của Bồ-tát Quán Thế Âm - Lắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng giúp chuyển hóa thân tâm, là nhịp cầu cảm thông giúp cho ta định tĩnh, [...]
Thực hành Bồ-đề tâm - Bài viết này đề cập đến phương pháp giúp con người ươm trồng tình yêu thương và lòng nhân từ với tất cả chúng sanh. [...]
Hạnh lắng nghe của Bồ-tát Quan Âm - Con đường thuận từ nhân hướng quả, phát Bồ-đề tâm đi lên, chúng ta phải tìm các vị Bồ-tát xuất hiện trên cuộc đời để [...]
Đạo chí yếu - Bát Chánh đạo là con đường trọng yếu nhất, thành tựu giới-định-tuệ là mục tiêu chung nhất của các pháp hành theo lời Phật dạy. [...]
Tương tợ Tỳ-kheo - Người hiện tướng đầu tròn, áo vuông nhưng thiếu vắng phạm hạnh, các ác đủ cả thì chỉ “tựa như Sa-môn” mà thôi. Trong nhiều [...]
Hai năng lực để thành đạo - Tìm hiểu về quá trình tu tập của Sa-môn Cồ-đàm – nhất là khi từ bỏ vị thầy thứ hai (Uất-đầu-lam-phất) cùng hội chúng, Ngài [...]
5 bước hóa giải tính ghen tức - Tôi không thích thú nhận mình có tính hay ghen tức. Nhưng cái cảm giác trong người tôi thì không thể nhầm lẫn được. Bụng [...]
Thiện tri thức – Gần đèn thì sáng - Ai cũng biết câu “Gần đèn thì sáng”. Trong đạo cho đến ngoài đời, nếu gặp thầy hay và bạn tốt, chắc chắn sự nghiệp [...]
Phụ kiện điện thoại giá rẻ