Thư pháp chữ hán

phần mềm viết sớ tự động

ĐỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY QUÝ THẦY NHẤN VÀO TÊN TÀI LIỆU SAU:

THƯ PHÁP CHỮ HÁN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

 

Học chữ Hán là để biết chữ hán, học thư pháp để viết chữ đúng cách và viết đẹp. Viết đúng viết đẹp để tất sẽ thấy vui vẻ khoan khoái, thế là ngoài cách biết người học thư  còn thêm được cái thú thư giãn.

Hội họa và thư pháp bắt nguồn từ sự phối hợp giữa khoái cảm và mỹ cảm, dần dần trở thành những thứ có lịch sử, có phương pháp và tương đối có giá trị. Học thư không hẳn trở thành thư gia, mà có khi chỉ để cảm được ý vị của một thú chơi.

Mọi sự trợ giúp vui lòng liên hệ:

ĐT: 0981 011 883

Địa chỉ: Số 84, Kiên Thành, Gia Lâm, Hà Nội.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ