Thái Lan: Tưởng niệm Tổ sư Phramongkolthepmuni

Hôm thứ Sáu, ngày 25/12/2015, tại thành phố Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan đã diễn ra buổi lễ dựng Đài Tưởng niệm Sư tổ Phramongkolthepmuni, người sáng lập ra dòng thiền Dhammakaya (Pháp Thân) và cũng là Bổn sư của Ni trưởng Khun Yay, người sáng lập Trung tâm Dhammakaya (Pháp Thân Tự). 

Buổi lễ có sự hiện diện của hàng vạn chư tôn đức Tăng già và quý phật tử tham dự trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.
Tổ sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) sinh vào ngày 10/10/1884 và Viên tịch ngày 03/02/1959, Ngài Trụ trì ngôi Cổ tự Wat Paknam Bhasicharoen, là người sáng lập của Thiền phái Dhammakaya, Thái Lan vào năm 1914.
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni1
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni2
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni3
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni4
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni5
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni6
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni7
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni8
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni9
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni10
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni11
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni12
Ngài sinh trong gia đình nhà nông, tại huyện Song Phi Nong, Suphanburi, một tỉnh miền Trung của Bangkok.
Vào đầu tháng 7 năm 1906, Ngài thọ Cụ túc giới tại chùa Wat Songpinong, tại quê nhà và được pháp danh tiếng Pāli là Candasaro.
Là một tăng sinh, nhưng Ngài là một đệ tử của hai truyền thống, không giống như những vị Tăng đương thời. Ngài bắt đầu say mê tu học thiền định ngay sau khi thọ Cụ túc giới, sau đó Ngài vân du đó đây các Tòng lâm Tự viện để học thiền với tất cả các bậc Thiền sư danh tiếng thời bấy giờ.
Tại Bangkok, Ngài dành thời gian để chuyên nghiên cứu Bộ Thanh Tịnh Đạo luận, và sau đó chuyên tâm thực hành Thiền định.
Vào ngày 15/9/1917, Ngài đã ngộ đạo, phát minh bản thể Thanh tịnh.
Sau khi thành công trong sự tu tập cá nhân mình, Ngài chuyên hoằng dương Chính pháp, chuyên giảng dạy Thiền định.
Suốt hơn nửa thế kỷ, Ngài đã không mệt mõi trong sự truyền hương lửa từ bi trí tuệ của chư Phật tổ.
Ngài chẳng những giáo hóa cho phật tử tại gia, chư Tăng sĩ trong nước mà còn có nhân duyên hóa độ những người Tây phương theo Phật đạo. Năm 1954, Ngài đã cạo tóc xuất gia cho người Anh.
Duyên Ta bà quả mãn, Hóa duyên ký tất, thị hiện chút bệnh duyên, Ngài viên mãn báo thân vào ngày 3/2/1959, hưởng thọ 75 Xuân.
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni13
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni14
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni15
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni16
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni17
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni18
Thiền sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) Tổ sư của dòng thiền Dhammakai (Dhamakaya).
Dù không phải là người sáng lập Tu viện Wat Dhammakaya (Pháp Thân Tự), nhưng Ngài có công khai sáng và truyền thừa dòng thiền Dhammakai cho Khun Yay Acharaya Chandra Khonnokyoong – người sáng lập Dhammakai sau này, nên người Thái đã tôn tạo tượng Ngài (bằng vàng thật) với trọng lượng một tấn vàng và đang tôn trí thờ tại tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Bangkok, Thái Lan.
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni19
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni20
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni21
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni22
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni23
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni24
thai-lan-tuong-niem-to-su-phramongkolthepmuni25
Thích Vân Phong
Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ