Thái Lan: Lễ diễu hành, thắp nến nơi Tổ sư Phramongkolthepmuni đắc đạo

Các ngày 23 – 24/01/2016, Q.Bang Len, phía Bắc tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan, đã diễn ra buổi lễ diễu hành, thắp nến nơi Tổ sư Phramongkolthepmuni đắc đạo, người sáng lập ra dòng thiền Dhammakaya (Pháp Thân) và cũng là Bổn sư của Ni trưởng Khun Yay, người sáng lập Trung tâm Dhammakaya (Pháp Thân Tự).

Buổi lễ có sự hiện diện của hàng trăm nghìn chư tôn đức tăng già và quý phật tử tham dự trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.
thai-lan-dieu-hanh
thai-lan-dieu-hanh1
Tổ sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) sinh vào ngày 10/10/1884 và viên tịch ngày 03/02/1959, trụ trì ngôi cổ tự Wat Paknam Bhasicharoen, là người sáng lập của Thiền phái Dhammakaya, Thái Lan vào năm 1914.
thai-lan-dieu-hanh2
thai-lan-dieu-hanh3
thai-lan-dieu-hanh4
Ngài sinh trong gia đình nhà nông, tại huyện Song Phi Nong, Suphanburi, một tỉnh miền Trung của Bangkok.
Vào đầu tháng 07 năm 1906, Ngài thọ Cụ túc giới tại chùa Wat Songpinong, tại quê nhà và được pháp danh tiếng Pāli là Candasaro.
thai-lan-dieu-hanh5
thai-lan-dieu-hanh7
thai-lan-dieu-hanh8
thai-lan-dieu-hanh9
Là một tăng sinh, nhưng Ngài là một đệ tử của hai truyền thống, không giống như những vị Tăng đương thời. Ngài bắt đầu say mê tu học thiền định ngay sau khi thọ Cụ túc giới, sau đó Ngài vân du đó đây các Tòng lâm tự viện để học thiền với tất cả các bậc Thiền sư danh tiếng thời bấy giờ.
Tại Bangkok, Ngài dành thời gian để chuyên nghiên cứu Bộ Thanh Tịnh Đạo luận, và sau đó chuyên tâm thực hành Thiền định.
Vào ngày 15/09/1917, Ngài đã ngộ đạo, phát minh bản thể Thanh tịnh.
Sau khi thành công trong sự tu tập cá nhân mình, Ngài chuyên hoằng dương Chính pháp, chuyên giảng dạy Thiền định.
Suốt hơn nửa thế kỷ, Ngài đã không mệt mõi trong sự truyền hương lửa Từ bi – Trí tuệ của chư Phật tổ.
thai-lan-dieu-hanh10
thai-lan-dieu-hanh11
thai-lan-dieu-hanh12
thai-lan-dieu-hanh13
thai-lan-dieu-hanh14
thai-lan-dieu-hanh15
thai-lan-dieu-hanh16
Ngài chẳng những giáo hóa cho phật tử tại gia, chư Tăng sĩ trong nước mà còn có nhân duyên hóa độ những người Tây phương theo Phật đạo. Năm 1954, Ngài đã cạo tóc xuất gia cho người Anh.
Duyên Ta bà quả mãn, Hóa duyên ký tất, thị hiện chút bệnh duyên, Ngài viên mãn báo thân vào ngày 03/02/1959. Hưởng thọ 75 Xuân.
Thiền sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) Tổ sư của dòng thiền Dhammakai (Dhamakaya).
Dù không phải là người sáng lập tu viện Wat Dhammakaya (Pháp Thân Tự), nhưng Ngài có công khai sáng và truyền thừa dòng thiền Dhammakai cho Khun Yay Acharaya Chandra Khonnokyoong – người sáng lập Dhammakai sau này, nên người Thái đã tôn tạo tượng Ngài (bằng vàng thật) với trọng lượng một tấn vàng và đang tôn trí thờ tại tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Bangkok, Thái Lan.
Chùm ảnh lễ diễu hành thắp nến nơi Tổ sư Phramongkolthepmuni đắc đạo, trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng chiêm bái qua ảnh.

Thích Vân Phong
Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ