Tạp Tiếu Chư Khoa

image002

Tạp Tiếu Chư Khoa

Sách Hán Nôm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nội dung rất phong phú, gồm nhiều chủng loại khác nhau như: Truyện thơ, y dược, tôn giáo, sách dạy học, hát… Sách về hát có hát sli và lượn của người Tày – Nùng, hát then và ca đám cưới của người Tày, hát giao duyên nam nữ của người Dao. Các truyện thơ Nôm phản ánh chân thực cuộc sống sinh động của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, văn hóa tâm linh, những phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian đầy bản sắc, những câu chuyện chất chứa tính đạo lý, thiện ác phân minh…Tất cả nhằm hướng tới xây dựng một xã hội cộng đồng tốt đẹp thuận hòa và những khát vọng vươn lên. Sách y dược chiếm một số lượng không nhỏ, ghi chép các bài thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, bổ sung vào kho sách đông y Việt Nam. Sách tôn giáo thường chép các bài cúng trong các dịp tế lễ của người dân tộc như: Cúng nhà mới, cầu mùa, trừ ma tà, phù chú…

Tạp tiếu chư khoa (Các khoa lễ ) là Bộ sách Hán Nôm nằm trong vốn tài liệu cổ đã được số hóa, bảo quản, lưu trữ tại Thư viện tỉnh Yên Bái trong nhiều năm qua. Tạp tiếu chư khoa (Các khoa lễ ) gồm có 4 tập, ra đời Năm Thành Thái thứ 4 (tức năm 1892) và Bộ sách về Tôn giáo, khoa lễ. Bộ sách được in từ bản khắc gỗ lưu tàng tại chùa xã Xuân Lôi, huyện Vũ Giang, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung của 4 tập sách gồm:

Tập 1: Tạp tiếu chư khoa tập nhất (Các khoa lễ khác nhau tập một) Mã thư viện kí hiệu: ĐCC 158; SH 27. Bao gồm 12 khoa hợp với 93 chương:

 1. Thỉnh Phật giản khoa, từ trang 4 đến trang 30.
 2. Lễ thiên thì khoa, từ trang 31 đến trang 47.
 3.     Kỳ thiên khoa từ trang 47 đến trang 67.
 4.     Nhương tinh khoa, từ trang 68 đến trang 93
 5.     Dự cáo nghi khoa, từ trang 94 đến trang 99.
 6.     Nam Tào Bắc Đẩu khoa, từ trang 100 đến trang 110.
 7.     Đương niên cảnh khoa, từ trang 111 đến trang 119.
 8.     Nghênh triệu thành hoàng khoa, từ trang 120 đến trang 131
 9.     Sám tạ thành hoàng nghi khoa, từ trang 132 đến trang 151.
 10.  Lễ sám tiên sư khoa, từ trang 152 đến trang 167.
 11.  Lễ giải vô thường khoa, từ trang 168 đến trang 175.
 12. Thi thực nghi khoa từ trang, 176 đến trang 191.

Tập 2: Tạp tiếu chư khoa tập nhị  (Các khoa lễ khác nhau tập hai)

Mã thư viện kí hiệu: ĐCC 31; SH 28.  Bao gồm 11 khoa cúng hợp cùng 89 chương:

 1.         Cửu trùng thiên tiên khoa (Còn gọi Cửu trùng Công chúa khoa) từ trang 2 đến trang 14.
 2.         Cung sùng sơn thần tiên khoa, từ trang 15 đến trang 36.
 3.         Cung bán thiên công chúa khoa, từ trang 37 đến trang 44.
 4.         Cung lục cung công chúa khoa (còn gọi Cung lục cung chẩn đậu khoa = bệnh sởi, đậu mùa) từ trang 45 đến trang 54.
 5.         Lễ chưởng minh y thần khoa, từ trang 55 đến trang 64.
 6.         Bảo đồng bảo thai khoa (bảo vệ trẻ và thai nhi), từ trang 65 đến trang 100.
 7.         Lễ hoàng tuyền thục mệnh khoa (chuộc mệnh), từ trang 101 đến trang 116.
 8.         Giải oan thường mệnh nghi (bồi thường bản mệnh), từ trang 117 đến 128.
 9.         Nhương hoàng trùng khoa (liễn sâu hại lúa), từ trang 129 đến trang 140.
 10.         Thỉnh Phật trừ ôn nghi, từ trang 141 đến trang 160.
 11.         Lễ sám thổ công khoa, từ trang 161 đến hàng cột chữ thứ nhất của trang 174, nhưng chữ ở cột này mất gần hết.

        (Cả trang 174 ghi tên các nơi khắc bản in kinh khoa, giúp tiền, giúp bạc như Phổ Đà trưởng lão sa môn Thanh Dưỡng, chùa Cao Sơn, chùa Đoan Minh xã Thổ Hà, chùa Đại Phúc, chùa Yên Lạc và hai đạo sĩ).

      Tập 3: Tạp tiếu chư khoa tập tam (Các khoa lễ khác nhau tập ba) Mã thư viện kí hiệu: ĐCC 142; SH 29. Bao gồm 12 khoa hợp với  91chương:

 1.         Quan Âm cứu bệnh khoa, từ trang 2 đến trang 18
 2. Sám tạ long thần khoa, từ trang 19 đến trang 42
 3.         Di cung hoán số khoa, từ trang 43 đến trang 54
 4.         Yên bản mệnh khoa, từ trang 55 đến trang 62
 5.         Lễ tam phủ thục mệnh khoa, từ trang 63 đến trang 76
 6.         Lễ thiên đế bảo đồng khoa, từ trang 77 đến trang 92
 7.         Lễ thiên đài khoa, từ trang 93 đến trang 106
 8.         Thỉnh không lộ thánh tổ khoa, từ trang 107 đến trang 119
 9.         Phần sài khánh trạch khoa, từ trang 120 đến trang 136
 10.         An trấn cấm đàn kết giới nghi, từ trang 137 đến trang 147
 11.         An trấn hỏa đàn khoa, từ trang 148 đến trang 167
 12.         Cửu ngưu sát thổ khoa, từ trang 168 đến trang 181

Tập 4: Tạp tiếu chư khoa tập tứ (Các khoa lễ khác nhau tập bốn)

Mã thư viện kí hiệu: ĐCC 170; SH 30. Bao gồm 10 khoa hợp với 91chương:

 1.         Tống hỏa tai khoa, từ trang 2 đến trang 14
 2. Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa, từ trang 15 đến trang 22
 3.         Lễ thiên cẩu khoa, từ trang 23 đến trang 34
 4.         Cát đoạn trầm phù cửu tỉnh khoa, từ trang 35 đến trang 73, Trang 74 ghi các nơi cúng tiền)
 5.         Cát đoạn thông hành khoa, từ trang 75 đến trang 114
 6.         Sám viện thiên liên công chúa khoa, từ trang 115 đến trang 121, (Trang 122 ghi các nơi cúng tiền)
 7.         Giải quan sát khoa, từ trang 123 đến trang 136,                      
 8.         Tán đăng ôn nghi, từ trang 137 đến trang 151(Trang 152 ghi các nơi cúng tiền)
 9.         Thiết thực ôn bộ nghi, từ trang 153 đến trang 168
 10.        Mất khoa “Lễ Quy Quân”

        Qua địa điểm cúng tiền, sách này có liên quan đến tỉnh Bắc Ninh.

Thư viện tỉnh Yên Bái lựa chọn giới thiệu tới bạn đọc Bộ sách Tạp tiếu chư khoa (Các khoa lễ ), nhằm cung cấp chobạn đọc trong và ngoài nước nhiều thông tin bổ ích về phong tục tập quán và tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam, đồng thời cung cấp cho những bạn đọc am hiểu chữ Hán – Nôm bản sao tài liệu gốc đã được số hóa đăng tải toàn văn trên Website của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Bạn đọc có thể tìm đọc trực tiếp tài liệu toàn văn thông qua địa chỉ Website: http://old.vietlacso.com/

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nguồn: Sưu Tầm

Theo: Kim Dung

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ