Sớ Bán khoán

Trẻ nhỏ từ khi mới sinh ra đến tuổi trưởng thành phải nhờ sự nuôi dưỡng, dạy dỗ  và chăm sóc của cha mẹ. Muốn bảo vệ cho con mình cho nên từ xưa đã có tục bán khoán. Vì vậy sớ Bán Khoán luôn được mọi gia đình sử dụng cúng cho con mình được khỏe mạnh.

bankhoan

Mẫu lòng sớ Bán khoán:

Phục dĩ

Nguy nguy diệu tướng phóng từ quang nhi chiếu triệt ngu tình khẩn chí thành trần đan khổn nhi bảo an đồng tử cẩn tu phi lễ vọng bái.

Liên đài Viên hữu

Việt Nam quốc:………………………..

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng…thiên tiến lễ mại đồng tử lập khoán văn kỳ duyên sinh sử.

Tín chủ:……………………

Ngôn niệm thần đẳng thực lại tổ phong hạnh sinh tử cơ cổn hữu thác khánh tự vẫn chi ích liên đường cấu tọng tân hỉ môn.

Định chi hưng vượng lự phu nhật ngộ bà vương bất hợp thập can chi sổ thì phung quan sát tướng giao bát quái chi hào như tứ trí.

Đảo kỳ nhương nhiên thử hoán danh vi cái tính chuyên nghịch sổ hóa vi thuận sổ hạt thắng tu cẩu chi thành cái cữu.

Trưng ngưỡng trượng từ bi chi lực do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân.

Thượng tấu Cung duy

Tam giới thiên chủ tứ phu vạn linh công đồng thánh đế

Anh linh bán tự thập bát long thần già nam chân tể

Tả hữu văn vũ bách quan sám tá bộ hạ linh quan

Bản sử phụng tự nhất thiết liệt vị uy linh

Vị tiền

Hồng tử động thùy chiếu giám phục nguyệt

Từ quan chiếu xử hình trùng quan sát tận tiêu trừ tuệ kiếm huy lai hạn ách tai ương chuẩn diệt bảo đồng tử tinh canh.

Thuận độ cát diệu phù cung mệnh vị kỷ trương phúc hải đẳng thượng minh chi duệ khởi cư linh tĩnh thọ sơn tề hoa nhạc chi cao.

Tỷ hướng hậu vô ngu hiệp lai kim hữu vượng đãn thần hạ tình vô nhâm khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ.

Thiên vận ….niên….nguyệt…

Ý nghĩa:

em-be

Một phương pháp để bảo vệ con trẻ của mình, nghĩa là bán con cho Thần Phật, nhất là khi đứa trẻ sinh vào những giờ kỵ như khó nuôi như Kim xà thiết tỏa, quan sát, tướng quân hay dạ đề…, ngày phạm như:

Phạm giờ Thiết Xà

– Sinh năm : Dần , Ngọ , Tuất : Sinh giờ Tỵ

– Sinh năm : Tỵ , Dậu , Sửu : sinh giờ Dần

– Sinh năm : Thân Tý Thìn : sinh giờ Tỵ

– Sinh năm : Hợi , Mão , Mùi , Thìn : Sinh giờ Mùi

Phạm giờ Kim Tỏa

– Tháng giêng : sinh vào giờ Thân ,giờ Mão

– Tháng 2 : sinh vào giờ Thìn

– Tháng 3 : Sinh vào giờ Mão

– Tháng 4 : Sinh vào giờ Dần

– Tháng 5 : Sinh vào giờ Sửu

– Tháng 6 : Sinh vào giờ Tý

– Tháng 7 : Sinh vào giờ Hợi

– Tháng 8 : Sinh vào giờ Tuất

– Tháng 9 : Sinh vào giờ Dậu

– Tháng 10 : sinh vào giờ Thân

– Thánh 11 : Sinh vào giờ Mùi

– Tháng chạp : Sinh vào giờ Ngọ

 Đứa trẻ thường được cha mẹ bán khoán cho Đức ông, đức phật, đức Ngọc Đế, đức Trần Triều đại vương, đức Phù Đổng Thiên Vương, đức Chử Đồng Tử,…

Con người trần tục có thể bị tà ma theo dõi ám ảnh, nhưng nếu là con Thần, Phật tà ma phải kiêng sợ.

Khi đã bán khoán rồi thì đứa trẻ là con nuôi vị Thần hoặc Phật tại các điện, chùa , đền phủ…mà cha mẹ đứa trẻ đem bán khoán.

Việc bán khoán cũng cần những tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi riêng., chẳng hạn đồ lễ cúng ngoài hương, hoa, trầu, cau, trái quả, đăng, trà, tửu… còn có những đồ lễ khác cho phù hợp với quy định yêu cầu nơi đến làm lễ. Ở đây sẵn có thầy cúng để nhờ viết một lá sớ xin bán khoán đứa bé và một tờ khoán thành hai bản. Tờ khoán này như tờ văn tự bán con cho Thần Phật, có dấu của đền chùa.

 Hết thời gian bán khoán thì lại mang Tờ khoán đó đến nơi trước kia làm lễ bán khoán để chuộc về và hóa tại đó, hiện nay sớ Bán khoán làm bằng chất liệu mới trên vải lụa hoặc trên các giấy sớ …Tờ Bán khoán có mang ấn biểu tượng của Thần hoặc Phật. Kể từ ngày bán khoán đứa trẻ sẽ theo họ Thần Phật ví dụ như: bán con cho cửa đền thờ đức Hưng Đạo  Đại Vương đứa trẻ đó sẽ mang họ Trần, bán con cho chùa, đứa trẻ lấy họ Mầu, hay ở Đền Độc Cước thì mang họ Chu…

Lễ vật cúng Bán khoán:

  • Xôi gà
  • Trầu rượu
  • Vàng hương
  • Nước
  • Bia hoặc nước ngọt
  • Trái cây
  • Bánh kẹo

Nghi lễ cúng Bán khoán:

   Cha mẹ của đứa trẻ lên chùa ghi tên tuổi của vợ, chồng và con, hẹn ngày làm lễ. Sau khi sắm lễ( theo sự hướng dẫn) làm lễ xong, gia đình(mai chủ) nhận được một số tờ khoán và đem về giữ cản thận. Tờ khoán bằng vải hoặc giấy đều được. Sớ bán khoán được thành lập ba bản, một bản đốt sau khi hành lễ, một bản nhà chùa lưu, một bản mại chủ giữ . Khi nào con lớn làm lễ chuộc lại thì sẽ đốt nốt văn quán.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ