Phần mềm từ điển Hán – Nôm

Phần mềm tự động chuyển cả văn bản chữ nho dạng ngang hoặc dọc sang phiên âm quốc ngữ hoặc song ngữ nhanh chóng đúng định dạng rất hữu ích phụ trợ cho việc viết sách cúng, dịch sách, nghiên cứu học tập…..dich1                                                                                              Từ văn bản chữ nho
dich2

sang văn bản song ngữdich3

và văn bản quốc ngữ

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ