Phân biệt các loại văn bản trong khoa phạm công văn Phật giáo

Phần mềm viết sớ tự động Việt Lạc Sớ
Phần mềm viết sớ tự động Việt Lạc Sớ

Khoa phạm Công văn trong Phật giáo Việt nam là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v…trong pháp giới lục đạo. Mục đích là giúp cho trai tín chủ tóm tắt những lời phát nguyện, những lời sám hồi tội khiên, cùng những ước nguyện hòng vun trồng công đức, tu hành.

Những loại văn bản sau đây hiện đang áp dụng:

 1. SỚ: Văn thư dâng lên bề trên (Phật, Thần, Thánh)
 2. BIỂU: Nói đầy đủ là Biểu bạch, nêu rõ ràng sự kiện cần trình bày lên, chỉ dùng để bày tỏ lời thỉnh cầu.
 3. TRẠNG: Bản văn giải bày sự việc trình lên Thánh, Thần (vd: trần tình nỗi oan của người đã khuất) Tùy cấp bậc thánh thần mà chia làm 3 loại từ cao đến thấp: Tấu Trạng, Thân Trạng, Điệp Trạng
 4. HỊCH: Lời của người trên kêu gọi người dưới “vd:Hịch Tướng Sĩ ”.
 5. ÐIỆP: Văn thư chuyển giao giữa Thần với Thần để xử lý công việc.
 6. DẪN: Một thể văn dùng để nói đến một sự việc khác.
 7. PHAN (Phướn): Một khổ vải dài rũ xuống có ghi chữ trên đó tuỳ theo mục đích của buổi lễ “vd: như Chẩn tế, bạt độ…”. Có nhiều loại phan: Tràng phan (vải trắng dùng để dẫn độ linh hồn người chết) Tràng phan (Phan có lọng che cầm với cán dùng để mời gọi Thần linh) Bạch hổ phan (phan bên trên có hình hổ trắng dùng để truyền tin chiếu lệnh)  Phan cái ( tràng phan trang trí tại nơi tôn nghiêm)
 8. BẢNG: Dùng để niêm yết thông tin.
 9. NHO: Một lá cờ có ghi tên của các vị Thần ngũ phương dùng để triệu thỉnh các Ngài trong một công việc nào đó.
 10. BÀI VỊ: Tên chung của một thông báo về chỗ ngồi của chư vị Thần, Linh.v.v…
 11. THIẾP (thiệp): Một bản văn để làm tin. Có nhiều loại như: Báo Thiếp (dùng để thông báo), Thỉnh thiếp (dùng để mời), Tạ thiếp (dùng để cảm ơn), Bát tự thiếp (dùng để trao đổi ngày giờ sinh khi bàn chuyện hôn nhân), Bái thiếp (dùng để thông báo đến thăm ai đó), Báo tang thiếp (thông báo có bà con từ trần)…

 

Tư liệu tham khảo:

 • Sớ điệp công văn – Thích Nguyên Tâm – Nhà xuất bản Phương Đông
 • http://www.oocities.org/nghilephatgiao/N08_KhoaDieuCungVan.htm

 

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ