MIỄN PHÍ PHẦN MỀM TÍNH SAO HẠN HÀNG LOẠT

MIỄN PHÍ PHẦN MỀM TÍNH SAO HẠN HÀNG LOẠT

Từ ngày 01/11/2016 Bất kỳ quý thầy mua phần mềm hỗ trợ viết sớ Việt Lạc bản chữ nho đều được Tặng bộ phần mềm  tự động tính tuổi, năm âm, sao, hạn, bát quoái hàng loạt 100 nhà khác nhau liên tiếp ngoài ra phần mềm còn có thể lọc sao xấu, hạn, và xuất in ra file danh sách khách hàng.

tinh-sao-hang-loat

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ