Mẫu giấy in sớ và liêm sớ

1           Bảng danh sách giấy và liêm sớ

STT Tên loại giấy Màu Cỡ  

(mm)

Có ấn? Đóng gói

(1000 tờ)

1 Giấy A3 Vàng, Đỏ, Tím, Xanh 297×420 Không
2 Giấy A3 dày Vàng rồng chầu 297×420 Không
2 Giấy A3s Vàng rồng chầu 470×300 Không
3 Giấy A3s Vàng 470×300
4 Giấy A3s Trắng 470×300
5 Giấy A3s Vàng/trắng nền rồng 470×300
6 Giấy A3s Vàng/trắng nền rồng viền 470×300
7 Giấy A2 Vàng nền rồng 405×600 Không
8 Giấy A2 Trắng nền rồng 400×600
9 Giấy khổ dài Trắng và vàng nền rồng 310×550 không
10 Giấy khổ A3 Trắng và vàng nền rồng phượng 297×420 không Ghép sớ khổ a2
11 Liêm sớ A3s Các màu

(xanh, đỏ, tím, vàng, trắng)

90×305 Nền sen
12 Liêm sớ A2 Các màu

 

110×400
13 Hòm sớ Các màu Liên hệ

 

Ghi chú:   –    Giấy được bọc màng polyme chống ẩm và chống côn trùng tuyệt đối, đảm bảo lưu trữ thời gian dài

–    Số lượng mua tối thiểu là 1000 tờ mỗi loại, mua trên 1 vạn được giảm 10đ/tờ.

–    Khách hàng mua sản phẩm giấy in sớ số lượng trên 1 vạn sẽ được miễn phí với khoảng cách dưới 15km.         Trên 15 km tính phí 5000đ/km .

–     Khách hàng mua dưới 1 vạn tính phí 5000/ km.

Hình ảnh một số giấy sớ mới:

1475200930450_25041475056738279_23801475205109389_2517 1475293716144_28161475293740248_2819

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ