Khai mạc giới đàn Tri Thức PL.2559 tại TP.HCM

Vào sáng ngày 21/10 Ất Mùi tức ngày 2/12/2015, Đại giới đàn Tri Thức do BTS GHPGVN Tp.HCM tổ chức đã khai mạc tại giới chùa Huê Nghiêm.

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có sự hiện diện của Chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh: HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và chư vị trong trong HĐCM, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Về phía Chư tôn đức trong HĐTS và BTS GHPG Tp.HCM có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức; cùng chư tôn đức các ban, viện T.Ư, Ban Kiến đàn, BTS GHPGVN Tp.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện…

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới Tp.HCM, Trưởng ban Điều hành giới trường Ni; cùng chư tôn đức Ni trong Ban Điều hành giới trường Ni và chư Tăng Ni, Phật tử ngoại hộ Đại giới đàn.

Trong lời phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Tánh nhấn mạnh phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương chánh pháp, đào tạo tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho tăng ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế giới này. Đồng thời, Hòa thượng cũng nhắn nhủ: “Từ giời phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng thập sư sẽ trao truyền cho quý vị tại Giới đàn này. Sau khi đắc Giới rồi, quý vị phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như giữ gìn mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được vậy mới xứng danh là những trưởng tử của đức Như Lai.”

HT.Thích Như Niệm, Phó BTS kiêm Phó BTC đã cung tuyên tiểu sử của đức Trưởng lão HT.Thích Trí Đức – tôn hiệu của Đại Giới đàn. Theo đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Đức (1909-1999) một bậc cao Tăng thạc đức, giới hạnh uy nghi, phúc tuệ vẹn toàn. Cả cuộc đời hoằng pháp lợi sinh, công hạnh viên minh thật đáng để hàng hậu tấn noi gương, và ghi nhớ một bậc danh tăng đức độ của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Quý –  Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tp.HCM đã tuyên đọc báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn. Theo đó, BTC Đại giới đàn đã nhận được 1.100 hồ sơ dự tuyển, sau kỳ thi tuyển, có 1009 giới tử đủ điều kiện thọ giới. Trong đó, Tỳ-kheo: 213 giới tử, Tỳ-kheo-ni: 234 giới tử; Thức-xoa-ma-na: 211 giới tử, Sa-di: 185 giới tử, Sa-di-ni: 158  giới tử, Tu nữ: 8 giới tử.

Trong giới đàn năm nay, ngoài Đại giới trường Huê Nghiêm (Q. 2) – nơi truyền giới Sa-di; giới Bồ-tát thì còn các giới trường: truyền giới Tỳ-kheo tại Giới trường Huệ Nghiêm (Q. Bình Tân); Giới trường Tỳ-kheo-ni  tại chùa Từ Nghiêm (Q. 10); Giới trường Thức-xoa-ma-na tại chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận); Giới trường Sa-di-ni tại chùa Huê Lâm (Q.11) Giới trường Hệ phái Nam tông biệt truyền tại tổ đình Bửu Quang (Q. Thủ Đức); Giới trường Hệ phái Khất sĩ Tăng tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới trường Ni tại tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp).

Sau báo cáo của BTC Đại giới đàn, TT.Thích Quảng Chơn – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN Tp.HCM đã cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, BTC đã cung thỉnh Hòa thượng thượng Tắc hạ An làm Đường Đầu Đàn Tỳ Kheo, HT.Thích Như Niệm làm làm Đường Đầu Đàn Sa-di. Giới đàn Tăng Phật giáo Nam tông cung thỉnh HT.Thích Thiện Tâm làm Đường đầu Hòa thượng; Đàn giới Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT.Thích Viên Minh làm Đường đầu Hòa thượng. Đàn giới Hệ phái Khất sĩ Tăng cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường làm Đường Đầu Đàn Tỳ Kheo; Đàn giới Sa-di cung thỉnh HT.Thích Giác Tường làm Đường đầu Hòa thượng.

Ban điển lễ đàn Ni, NS.Thích Nhật Khương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni, cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Danh làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng TN.Như Đức làm Đường đầu Hòa thượng. Về đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ Ni đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di cung thỉnh Ni trưởng TN.Tràng Liên làm Đàn đầu đắc giới Hòa thượng.

Đại diện cho các giới tử được thọ giới tại giới đàn lần này, giới tử Thích Định Thanh đã phát nguyện sau khi thọ lãnh giới pháp, sẽ luôn tôn kính giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, mang Phật pháp vào đời để phổ độ quần sinh.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp đã nhắc lại những điều căn bản nhất trong giới luật của Phật giáo. Hòa thượng nhấn mạnh, giới luật là nền tảng của lâu đài văn hóa Phật giáo,  giới luật có trường tồn, có vững chắc thì Định và Tuệ mới thành tựu viên mãn. Hòa thượng cầu chúc cho các vị Thập sư Tăng, Ni và tất cả các hàng giới tử được thân tâm an lạc, giới châu tuệ mạng trang nghiêm.

Sau lễ khai mạc là nghi thức khai chung bản Đại giới trường và thời khai đạo giới tử của HT. Thích Trí Quảng đương vi Tuyên Luật sư Đại giới đàn.

khai-mac-gioi-dan

khai-mac-gioi-dan1

khai-mac-gioi-dan2

khai-mac-gioi-dan3

khai-mac-gioi-dan4

khai-mac-gioi-dan5

khai-mac-gioi-dan6

khai-mac-gioi-dan8

khai-mac-gioi-dan7

Thích Ngộ Dũng

Theo phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ