Dịch vụ in sớ cho chùa, thầy cúng

Dịch vụ in sớ
Dịch vụ in sớ

Công ty Việt Lạc có dịch vụ in sớ cuối năm chỉ dành cho các chùa, thầy cúng phải viết sớ nhiều. Vui lòng liên hệ 096.536.2819

Nội dung

  • Nhận danh sách về in sớ (danh sách bao gồm: tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ)
  • In thành sớ quốc ngữ hoặc sớ chữ nho theo yêu cầu
  • Cỡ giấy tối đa: A3s: 31 x 47 cm
  • Loại giấy: Giấy nền trắng hoặc vàng, có dấu sẵn

Chi phí

  • In sớ: 2000 đ/lá đã gấp sẵn, có ấn tam bảo
  • Đóng liêm: Thêm 500 đ/lá

Xem thêm thông tin về: Phần mềm viết sớ, Phần mềm viết sớ Hán Nôm.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ