Đại học Trung văn Hồng Kông bồi dưỡng kiến thức văn hóa và tôn giáo

Bước vào thế kỷ 21, người dân hiểu rõ các vấn đề liên quan đến các cuộc xung đột, đối thoại, tương tác và đồng tồn tại giữa các nền văn hóa và hệ thống tín ngưỡng quan trọng đối với sự thịnh suy của xã hội loài người. Đối mặt với xu hướng toàn cầu hóa, ý thức địa phương và viễn cảnh toàn cầu là rất quan trọng cho các tài năng lãnh đạo và yêu cầu của xã hội chúng ta.

Hồng Kông là một xã hội văn hóa Tôn đa nguyên, cung cấp một môi trường tuyệt vời  cho việc nghiên cứu văn hóa và tôn giáo. Đại học Trung văn Hồng Kông (香港中文大學- The Chinese University of Hong Kong) đã công nhận các thông tin liên lạc giữa các nền văn hóa Trung Quốc và phương Tây như là một phần của sứ mệnh của Trường từ khi thành lập.
Năm 2004, các trường Đại học quyết định tích hợp các mục liên quan văn hóa hiện có với các tôn giáo để tạo thành một bộ mới của ngành văn hóa và tôn giáo học. Điều này không chỉ để tăng cường cho cho việc nghiên cứu của Trường trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và tôn giáo, mà còn để đào sinh viên có thể đáp ứng nhu cầu thay đổi xã hội.
Kể từ khi cả hai nghiên cứu văn hóa và tôn giáo nhấn mạnh quan trọng, đa chức năng và tư duy xuyên biên giới, các bộ phận này mông muốn trau dồi khả năng của học sinh trong suy nghĩ độc lập quan trọng, giao tiếp và đối thoại, liên quan ngành tư duy, phân tích các giá trị xã hội và văn hóa, quan điểm xuyên văn hóa và tự phản ánh.
dai-hoc-hong-kong-boi-duong-phat-giao
Bao gồm ba thành phần: Nghiên cứu Văn hóa; Nhiên cứu Tôn giáo; Nghiên cứu Thần học.
Đại học Trung văn Hồng Kông (香港中文大學- The Chinese University of Hong Kong) là một trường Đại học công lập tọa lạc tại Sa Điền, Tân Giới, Hồng Kông. Được chính thức thành lập năm 1963 theo một Hiến chương của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông dưới dạng một sắc lệnh, đây là trường Đại học lâu đời thứ hai tại Hồng Kông.
Trường gốc truyền thống Văn hóa Trung Quốc, dựa trên các xã hội văn minh hiện đại. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, nó đã trở thành một trường Đại học nghiên cứu tổng hợp hàng đầu trong khu vực, nổi tiếng quốc tế.

DIGITAL CAMERA

Từ khi thành lập đến nay, trường Đại học không chỉ cam kết thúc đẩy nghiên cứu học thuật, chủ yếu dụng tâm truyền thừa tinh thần nhân văn, trường Đại  học ngoài việc truyền đạt kỹ năng tri thức, đang bồi dưỡng phẩm cách đạo đức tâm linh, tương lai là những trụ cột của xã hội.
Đây là tinh thần và cũng là mục tiêu của Đại học Trung văn Hồng Kông (香港中文大學- The Chinese University of Hong Kong).


Thích Vân Phong
 (Nguồn: Cuhk.edu)

Theo: phatgiao.org.vn

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ