Việt Lạc Sớ đã ứng dụng công nghệ để xây dựng nên phần mềm viết sớ hoàn toàn tự động

Với đội trực tổng đài chuyên nghiệp Việt Lạc Sớ có thể hướng dẫn và hỗ trợ Các thầy sử dụng phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng.

  • Chưa biết dùng máy tính có thể dùng thành thạo.
  • Xử lý tất cả các lỗi máy tính từ xa nhanh chóng.
  • Có thể làm sớ từ xa với khoảng cách hàng nghìn km.
  • Việc làm sớ nhanh gấp 100 lần làm thủ công.
  • Cài đầy đủ các font chữ hán nôm trên máy tính.
  • Cài bộ gõ Việt hán nôm có thể dịch và tra phiên âm.

Cung cấp kho tài liệu kinh sách khoa cúng, lòng sớ cần và đủ để các thầy tự soạn thảo nghiên cứu tu tập…

Hình ảnh đĩa phần mềm viết sớ tự động

Phần mềm viết sớ tự động của Việt Lạc Sớ còn giúp các thầy giảm bớt nhiều công việc:

  • Không cần phải thạo máy tính
  • Không cần phải đi sưu tầm mua sách khắp nơi
  • Không cần vất vả, bận rộn mỗi khi đến dịp lễ
  • Không cần thức đêm mài mực

Hình ảnh phần mềm viết sớ tự động Hán-Nôm bản đầy đủ

Hình ảnh phần mềm viết sớ tự động Hán-Nôm bản đầy đủ

Không phải đi mua sẵn rất nhiều các loại sớ khách nhau

Quý thầy có thể sử dụng máy in màu khổ lớn để hoàn toàn có thể trình bày được lá sớ như ý.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ