Cách tính can chi mệnh

Can + Chi = Mệnh

Trong đó, các Can có giá trị như sau:

– Giáp, Ất = 1

– Bính, Đinh = 2

– Mậu, Kỷ = 3

– Canh, Tân = 4

– Nhâm, Quý = 5

Tương tự, giá trị của các Chi là:

– Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

– Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

– Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Giá trị của Can + Chi ứng với các Mệnh (nếu kết quả > 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh):

– Kim = 1

– Thủy =2

– Hỏa = 3

– Thổ = 4

– Mộc = 5

Ví dụ: Bạn sinh năm Tân Mùi, Mệnh = Tân + Mùi = 4 + 0 = 4, vậy bạn thuộc mệnh Thổ.

Tính chi tiết từng mệnh như sau:

1-2-3-4…….đến 30 là số thứ tự cho các phép tính phía dưới

1.Hải : Hải trung kim.

2.Lư : Lư trung hỏa.

3.Lâm : Đại lâm mộc.

4.Lộ : Lộ bàng thổ.

5.Kiếm: Kiếm phong kim.

6.Đầu : Sơn đầu hỏa.

7.Gian : Gian hạ thủy

8.Thành : Thành Đầu Thổ.

9.Lạp : Bạch lạp kim.

10.Dương:Dương liễu mộc.

11.Tuyền : Tuyền trung thủy.

  1. Ôc : Ôc thượng thổ.

13.Tích : Tích lịch hỏa.

14.Bách : Tùng Bách Mộc.

15.Trường : Trường lưu thủy.

16.Sa : Sa trung kim.

17.Sơn : Sơn hạ hỏa.

18.Bình : Bình địa mộc.

19.Bích : Bích thượng thổ.

20.Bạc : Kim bạc kim.

21.Phúc : Phúc đăng hỏa.

22.Hà : Thiên hà thủy.

23.Dịch : Đại dịch thổ.

24.Xuyến : Thoa xuyến kim.

25.Tang : Tang chá mộc.

26.Đại : Đại khe thủy.

27.Trung:Sa trung thổ.

28.Thiên: Thiên thượng hỏa.

29.Lựu: Thạch lựu mộc.

30.Hải : Đại hải thủy.

-Cách tính như sau:

Lấy số năm sinh trừ cho số năm sinh tuổi Canh Thân trước đó gần nhất. Coi kết quả là d. Nếu d chẵn thì lấy (d:2)-1. Nếu d lẻ thì lấy (d-1):2-1

Sau đây là một số tuổi năm Canh Thân : 1800,1860,1920,1980,2040…

+Ví dụ tính mệnh người sinh năm 1991:Tuổi Tân Mùi

1991-1980 = 11 sau đó 11-1=10 , 10:2=5 , 5-1=4

Tra vào bài thơ trên ta thấy 4 là Lộ(Lộ Bàng Thổ)

+Ví dụ tính mệnh người sinh năm 1964:Tuổi giáp thìn

1964-1920=44 sau đó 44:2=22 , 22-1=21

Tra vào bài thơ trên ta thấy 21 là Phúc(Phúc Đăng Hỏa)

Lưu ý: Kết quả cuối cùng = 0 thì tương ứng với 30 (Đại Hải Thủy), = -1 thì tương ứng với 29 (Thạch Lựu Mộc)

Theo: Nguyễn Hồng

Nguồn: Internet

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ