Cách đóng dấu (ấn triện)

ấn tam bảo
ấn tam bảo

Một số tham khảo về việc đóng dấu (ấn triện) trên sớ sách

  1. Dấu Tam bảo: Dấu hình vuông, mỗi cạnh khoảng 7cm5 (7phân rưỡi tây), dùng để đóng trên sớ điệp và trên bì các loại công văn. Dấu chỉ được đóng khi nào đã được vị chứng minh hay chủ sám duyệt qua và đồng ý. Tuyệt đối không được đóng dấu trước (khống chỉ). Vị trí dấu đóng phải cách trên đầu công văn một khoảng cách bằng cạnh con dấ Dấu Tam bảo khắc dương 4 chữ“PHT PHÁP TĂNG BO” theo lối chữ triện.
  2. Vị trí đóng dấu: Dấu được đóng ngay trên Pháp danh hay Pháp hiệu và chữ ký của vị Chứng minh hay Chủ sám
  3. Dấu niêm phong: Dấu hình vuông, mỗi cạnh 6cm5 (6 phân rưỡi tây), dùng để đóng phía dưới bì sớ điệp ở mặt trướ Dấu khắc dương 2 chữ“CNPHONG” cũng theo lối chữ triện.
  4. Dấu đóng trên Ðiệp: Dấu hình chữ nhật, chiều dài khoảng 8cm5 (8 phân rưỡi tây), rộng 4cm5 (4 phân rưỡi tây); dùng để đóng trên 4 chữ mở đầu và 3 chữ kết thúc của tờ điệ Dấu đóng cách trên đầu tờ điệp cở 5 phân tây. Dấu khắc dương 4 chữ“PHT T GIA PHONG.
  5. Dấu của vị chứng minh hay chủ sám: Dấu hình chữ nhật, chiều dài khoảng 3cm (3 phân tây), có hai loại:

  • Loại dấu dương: khắc Pháp danh v T kheotheo lối chữ triện, chữ nổi lên khi đóng dấ Loại dấu này dùng để đóng trên sớ khi biểu bạch lên Tam bảo.
  • Loại dấu âm: khắcPháp hiu ca v T kheo cũng theo lối chữ triện, chữ chìm trong dấu, khi đóng chữ không dính mự Loại này dùng để đóng trên các điệp văn cấp cho Linh.

 

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ