CÁC NGÀY TIỆC THÁNH

CÁC NGÀY TIỆC THÁNH

 

9.1: TIỆC ĐỨC VUA CHA NGỌC HOÀNG

21.2: TIỆC MẪU SÒNG SƠN

3.3: TIỆC MẪU PHỦ GIẦY

7.3: TIỆC CẬU BÉ

17.3: TIỆC CHẦU BÁT

THÁNG TƯ: LỄ CẦU AN TIỄN CHÚA ÔN

5.5: TIỆC HẠ BAN

25.5: TIỆC QUAN LỚN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH

12.6: TIỆC CÔ BƠ

24.6: TIỆC QUAN LỚN ĐỆ TAM LẢNH GIANG

17.7: TIỆC QUAN HOÀNG BẢY

20.8: TIỆC TRẦN TRIỀU

22.8: TIỆC VUA CHA BÁT HẢI

6.9: TIỆC CHẦU LỤC

9.9: TIỆC MẪU CỬU – CÔ CHÍN

19.9: TIỆC CÔNG ĐỒNG BẮC LỆ

10.10: TIỆC QUAN HOÀNG MƯỜI

25.10: TIỆC CHÚA THÁC BỜ

2.11: TIỆC QUAN LỚN ĐỆ NHỊ GIÁM SÁT

THÁNG CHẠP: LỄ TẤT NIÊN

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ