Các lòng sớ hiện có trong bộ sớ dương tự động

Danh sách các lòng sớ dương tự động
Danh sách các lòng sớ dương tự động

Công ty Việt Lạc đang bổ sung dần các lòng sớ tự động để phục vụ nhu cầu của quý khách gần xa.

Tên sớ Ngày cập nhật
Sớ sao
Gia tiên
Giao thừa
Thổ công
Phật dương
Phúc Thọ
Nhất tâm
Tất niên
Cầu công danh
Cầu Tự
Dược Sư Giải Bệnh Biểu
Cầu Tài
Sớ đảo bệnh
Cầu tự
Cầu Tài
Thập điện
Biểu dược sư
Mại đồng tử
Thục đồng tử
Bán khoán
Chuộc khoán
Ngũ hổ
Trần triều
Sơn trang
Tứ phủ
Lễ mẫu
Đức ông
Di cung hoán số
Dương điệp
Âm điệp
Tứ phủ cầu hôn
Cúng Phật cắt đoạn
An tâm tượng sớ
An bản mệnh sớ
Đảo bệnh
Cầu an
Tam phủ
Giải tam tai
Giải ách
Điệp đương niên
Điệp đương cảnh
Điền hoàn
Phần sài trấn trạch
Cất nóc
Điệp khánh trạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ cài đặt phần mềm viết sớ : 096.536.2819

Xem thêm thông tin về: Phần mềm viết sớ, Phần mềm viết sớ Hán Nôm.

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ