500 Chữ Hán Cơ Bản

HÌNH – ÂM – NGHĨA – TẢ PHÁP

Để tải tài liệu 500 Chữ hán nhấn vào đường link sau:

https://4share.vn/f/685c515a505d5051/500_chu_3551.doc

 

 

Phần này gồm 500 chữ Hán cơ bản (gồm cả chữ phồn thể lẫn giản thể), xếp thứ tự theo phiên âm Pinyin. Mỗi chữ Hán được giải rõ về HÌNH–ÂM–NGHĨA và cách viết (tả pháp). Cách trình bày mỗi chữ Hán như sau: (1) âm Pinyin, (2) chữ Hán phồn thể (và giản thể của nó – nếu có – đặt trong ngoặc tròn ngay sau nó), (3) âm Hán Việt (trong ngoặc nhọn), và (4) ‎‎ý nghĩa thông thường nhất. Quý vị click chuột vào một chữ Hán thì sẽ thấy cách viết chữ theo đúng thứ tự các nét của nó. Phần này phát triển từ: Learn to Write Characters của Dr. Tim Xie 謝天蔚 (Tạ Thiên Uý), California State University, Long Beach (trong đó có một vài chữ Hán phiên âm Pinyin bị đánh máy nhầm thanh điệu, nay đã được hiệu đính đúng thanh điệu ở đây, căn cứ Tân Hoa Tự Điển của Bắc Kinh).

Nếu không tải được tài liệu quý thầy vui lòng liên hệ: 0981 011 883 – 098 105 3989 để được hỗ trợ!

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích! Kính chúc quý thầy sức khỏe tâm thường an lạc!

Đặt mua sản phẩm

Phụ kiện điện thoại giá rẻ