Đạo chí yếu

23/02/2016 vlsadmin 0

Bát Chánh đạo là con đường trọng yếu nhất, thành tựu giới-định-tuệ là mục tiêu chung nhất của các pháp hành theo lời Phật dạy. […]

Tương tợ Tỳ-kheo

21/02/2016 vlsadmin 0

Người hiện tướng đầu tròn, áo vuông nhưng thiếu vắng phạm hạnh, các ác đủ cả thì chỉ “tựa như Sa-môn” mà thôi. Trong nhiều […]

1 2 3 7
Phụ kiện điện thoại giá rẻ